Mag. - flowmeter

Et elektromagnetisk flowmeter består af en elektronisk sender og en modtager, der er placeret på hver side af et rørformet kammer, måleprincippet anvender Faradays lov.

Flowmålerne anvendes til at måle volumetrisk gennemstrømning for ledende væsker i lukkede rør. Flowmålerne fås med mulighed for flere forskellige udgangssignaler.
Måling er uafhængig af massefylde, viskositet, temperatur, tryk og ledningsevne i den målte væske.
Der findes Ingen bevægelige dele i målerøret og derfor ingen yderligere  tryktab.

De vigtigste anvendelser findes indenfor følgende områder: Kemisk industri, elproduktion, vandbehandling, papirindustri, farmaceutisk industri, mad og fødevarer og miljøbeskyttelse.
 

  Titel Specifikationer
Mag-flowmeter S103N
Spænding: 85 - 265 V AC / 24 V AC or 24 V DC
Frit flow: 0,01 - 7000 m³/hour