Velkommen til Reciprotor A/S

Reciprotor A/S er et nordisk distributionscenter for en række førende producenter af pumper, kompressorer, flowmålere, kontrolinstrumenter, UV-anlæg og industrifiltre.

Vi har i dag kunder i hele norden og er indenfor de seneste par år, blevet en betydelig leverandør af varer som pumper, omrørere, UV-anlæg, industrifiltre, flowmålere m.m. Vore kunder findes hovedsageligt indenfor OEM-industrien, vandbehandling, rengøring og hygiejne og swimmingpools.

Indenfor væskepumper kan vi tilbyde et bredt program omfattende membrandoseringspumper, slangepumper, stempelpumper, magnetkoblede centrifugalpumper, tandhjulspumper, lamelpumper og væskedrevne proportional-doseringspumper m.m.

Udover væskepumper kan vi til måling og kontrol tilbyde pH-metre, ledningsevnemålere, iltmålere, klormålere til både vandindustrien og swimmingpools. Udover disse forefindes In-line fotometre, In-line UV-metre, In-line TOC-metre og In-line UV-metre til måling af hydracarboner.

Indenfor vakuumpumper og kompressorer, tilbyder vi et bredt program af specialpumper: Her kan blandt andet nævnes miniature gaspumper til prøvetagning, kompressorer til opvarmede gasser, pumper der er ATEX-godkendte til prøvetagning i EEX-zoner, beluftningspumper og sidekanalsblæsere med IE2 energioptimerede motorer fra FPZ.

Til rengøring og hygiejne leverer vi færdige styringer med integrerede måleinstrumenter til dosering af rensekemikalier, skyllemidler, affedtningsmidler eller syre og baser. Til manuel rengøring, fører vi et bredt program til bla. skumudlægning og påføring af rensekemikalier, hånddoseringspumper, vanddrevne proportionaldoseringspumper, venturi-blandesystemer og færdige blandestationer til rensekemikalier.

Til vandbehandlingssektoren tilbyder vi kemikaliedoseringspumper, industrifiltre, UV-anlæg, sidekanalsblæsere til beluftning, elektronmagnetiske-flowmålere, ultralyds-flowmålere, turbinehjuls-flowmålere og færdige anlæg til fremstilling af polymeropløsninger.