Invikta serierne

Seko

Analog membrandoseringspumpe for dosering af kemikalier

Inviktapumperne findes i 3 forskellige serier

  • Serie 631: 5 l/time @ 2 bar
  • Serie 632: 2 l/time @ 7 bar
  • Serie 633: 5 l/time @ 5 bar

For alle serier gælder følgende 

  • Manuel dosering ved indstilling af 10 - 100 %
  • Input for niveaualarm
  • Pumper leveres med komplet installationssæt og montagebeslag

 

Motortype: Coil
Spænding: 230 VAC
Frit flow: 2 - 5 l/hour
Max. tryk: 2 - 7 bar
Brochure: Download
Direkte link: http://www.seko.com/