Polyelectrolyte preparation system

Med serien Polycendos kan man automatisk og kontinuerligt fremstille brugsopløsninger af polyektrolytopløsninger til brug i vandbehandlingsanlæg.

Serien er designet til effektivt og kontinuerligt at fremstille opløsninger fra polyektrolytpulver og vand.
Pulveret bliver automatisk doseret fra lagertanken med en lille snegl til det koniske blandekammer, hvor det blandes med vandet. 

Den blandede opløsning bliver ført ind i modningstanken der er forsynet med omrørere, og bliver efterfølgende ført ind i holdetanken.

 

  Title Specifications
Polyelectrolyte preparation system
Free flow: 550 - 3000 l/hour