Der stilles i dag stadig større og større krav til sikkerhed ved håndtering og opbevaring af kemikalier.

Der er derfor udviklet aflåselige sikkerhedskabinetter, der kan rumme kemikaliedunke i f.eks. køkkener, laboratorier eller andre forbrugssteder. Kabinetterne kan indeholde en 5 liter dunk eller 2 x 2 liter dunke eller flere mindre dunke. Systemet kaldes SekureDose , de kan mærkes med eget logo eller indikation af hvilket kemikalie kabinettet indeholder. Systemet er et modulsystem, der gør, at flere kabinetter kan kobles sammen over under eller ved side af hinanden. Sikkerhedskabinettet bruges typisk sammen med vores håndpumpe Prodose eller med det automatiske doseringssystem Promax for fyldning af flasker, spande eller vaske. Tekst og billeder